Ridecenter

Regler for Rideskolen

Følgende regler er fastsat for deltagelse i rideundervisningen

Hvis ikke indbetaling af kontingent er registreret inden d. 8. i hver måned slettes man af sit hold.

Der skal altid meldes afbud, hvis man ikke kan komme. Hvis man lægger besked på telefonsvareren, husk da at oplyse tydeligt navn og hold.

I tilfælde af fravær, som følge af sygdom eller lignende, kan man ikke sparer ride timer op.

Eleverne skal bære hjelm (helst ridehjelm, men almindelig sikkerhedshjelm kan også bruges) samt støvler uden lange snører og dybe riller i sålen.

Man har ikke krav på en fast pony/hest hver gang. Dette gælder naturligvis ikke hvis, man har egen pony/hest.

Hvis eleverne har egen hjelm - pisk eller andet, mærkes dette med navn. Pisken anvendes kun efter ride lærernes anvisning. Overtrædelse af dette kan medføre udelukkelse.

Før ride undervisning bør alle hjælpe med at strigle og sadle hesten op. Efter endt undervisning gælder det samme. Man hjælper til med at sadle af — og hænger sadler og hovedtøj på plads.

Det henstilles til forældrene, at være behjælpelige med at trække deres børn.

Jeg håber alle har forståelse for reglerne.

 Abigaels Ridecenter

Cathrin, Kiwie & Chili Abigael

Abigaels v/Kiwie & Cathrin Abigael Jensen | Rodelundvej 24, DK-8653 Them  | Tlf.: 22957118 | kiwie_jensen@hotmail.com